یورو 2020

جام ملتهای اروپا

مسابقات قهرمانی اروپا (که به صورت غیر رسمی به عنوان یورو شناخته می شود) رقابت اصلی فوتبالی است که توسط تیم های ملی مردان عضو اتحادیۀ فوتبال اروپا (UEFA) تعیین می شود و قهرمان قاره اروپا را تعیین می کند.

این جام از سال ۱۹۶۰ تاکنون هر چهار سال یک بار برگزار شده‌است. این بازی‌ها از سال ۱۹۹۶ یورو نامیده می‌شود. آلمان و اسپانیا هرکدام با سه قهرمانی بیشترین تعداد قهرمانی را در این مسابقات کسب کرده‌اند.

قبل از ورود به این مسابقات، تمام تیم های غیر از کشورهای میزبان (که به طور خودکار واجد شرایط هستند) در یک مرحله گروهی رقابت می کنند.

۱۵ قهرمانی اروپا توسط ۱۰ تیم ملی کسب شده است : آلمان و اسپانیا هر کدام سه عنوان را به دست آوردند، فرانسه دارای دو عنوان است و اتحاد جماهیر شوروی، ایتالیا، چکسلواکی، هلند، دانمارک، یونان و پرتغال یک عنوان کسب کرده اند.

این دومین تورنمنت تماشایی فوتبال جهان پس از جام جهانی است. مسابقه نهایی یورو ۲۰۱۲ حدود ۳۰۰ میلیون بیننده داشت.

گروه A

گروه B

گروه C

گروه D

گروه E

گروه F

گروه G

گروه H

گروه I

گروه J